Các bạn tham gia Group trên Facebook để tiện theo dõi Event.

HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC TẠI KIEMTIENNHANH.NET

Bước 1 Click vào nút "Đăng Nhập" để vào trang làm việc
Bước 2 Click vào nút "Copy" để coppy mã làm việc
Bước 3 Click vào nút "Bắt đầu kiếm tiền". Một trang mới sẽ mở ra.
Bước 4 Dán Mã làm việc của bạn vào ô phía trên nút Claim.
Bước 5 Mỗi lần hoàn thành 1 captcha hợp lệ bạn sẽ nhận được 1 coin
Quan trọng Tuyệt đối không được chỉnh sửa đoạn mã phía trên nút Claim! Nếu sửa thì bạn sẽ không nhận được coin!
  Nếu thấy thông báo, Invalid Account, hãy tắt trang và quay lại Kiemtiennhanh.net lặp lại các bước trên!
Lưu ý:

1. Nên sử dụng nhiều tab để làm việc

2. Không để hình ảnh hiện quá lâu trước khi xác nhận.

3. Nhập sai nhiều lần nên tải lại (F5) lại trang.

4. Tối đa 30 phút hãy tải lại trang (F5) 01 lần.